Uutisankkuri.com poimii uutisaiheet kansainvälisten mediatalojen ja muutamien pienempien julkaisujen uutisvirrasta.

Lähteinämme ovat useimmissa tapauksissa BBC, The Guardian, Reuters, New York Post, Aljazeera ja CNN. Lähde on lähes poikkeuksetta mainittu kussakin artikkelissa. Poikkeuksen tekevät artikkelit, joissa on käytetty luottamuksellista lähdettä, joka on halunnut pysyä anonyyminä.

Julkaistavat aiheet valitsee kukin toimittaja itsenäisesti, pyrkien kuitenkin noudattamaan julkaisumme linjaa aiheiden suhteen.

Pääsääntöisesti aiheemme ovat suoraan tai sarkastisesti viihdyttäviä, ne voivat olla myös epäkohtiin liittyviä ja tuoda esiin maailmassa vallitsevaa eriarvoisuutta sekä vähemmän huomiota saaneita asioita.

Kukin toimittaja vastaa itse kirjoitustensa sisällöstä. Julkaisullamme ole päätoimittajaa.